Väiski Vemmelsääri karkkia, Bugs Bunny´s candy. 2015